a·bi·ci·o

  1. dishearten
  2. dispense with
  3. get rid of
  4. to throw down
  5. weaken